HTW
Boomgroeiplaatsen

HTW
Boomgroeiplaatsen

Alle producten zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit, stabiliteit en zijn uitermate flexibel voor velerlei toepassingen, zijn TüV gecertificeerd en hebben een 50-jarige levensduur garantie.

Bomen in stedelijk gebied hebben vaak te kampen met zeer krappe ondergrondse ruimte en slechte leefomstandigheden. De doorwortelbare ruimte wordt ingeperkt door bijvoorbeeld kabels, leidingen, rioleringen en wegfunderingen. Daarnaast hebben bomen te kampen met een tekort aan zuurstof en water in de bodem en een hoge verdichtingsgraad van het grondpakket als gevolg van verkeersbelasting.

Alle producten zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit, stabiliteit en zijn uitermate flexibel voor velerlei toepassingen, zijn TüV gecertificeerd en hebben een 50-jarige levensduur garantie.

Bomen in stedelijk gebied hebben vaak te kampen met zeer krappe ondergrondse ruimte en slechte leefomstandigheden. De doorwortelbare ruimte wordt ingeperkt door bijvoorbeeld kabels, leidingen, rioleringen en wegfunderingen. Daarnaast hebben bomen te kampen met een tekort aan zuurstof en water in de bodem en een hoge verdichtingsgraad van het grondpakket als gevolg van verkeersbelasting.

ITPlus® Control- Treebox

IT Plus® Control-Treebox laten een boom groeien en draagt de zwaarste verkeersklasse (SLW 60).

Treebox-ITplus-Htw

ITPlus® Vario- Treebox

Een speciaal ontwikkelde boomgroei- plaatsvoorziening in de vorm van een sandwich constructie;

vario-treebox-new

Duurzame en waterbufferende

boomgroeiplaatsen in de stedelijke omgeving

Bomen en andere groeivoorzieningen zijn van groot belang in de openbare ruimte. De aarde, en daarmee ook de stedelijke gebieden, warmt steeds verder op. Daarom is het in hoogstedelijke, dichtbebouwde en sterk versteende gebieden essentieel om genoeg groenvoorzieningen te hebben om zo water vast te houden.

 

Boomgroeiplaatsen in stedelijke gebieden leveren diverse voordelen op voor de mens. Zo laat groen ons gezonder voelen én zijn, zorgt het voor ontspanning en verlaagt het diabetes. Daarnaast kunnen groenvoorzieningen functies en mensen verbinden en dienen als ontmoetingsplek. Daarnaast leidt het tot een daling van criminaliteitscijfers en zorgt het voor lokale werkgelegenheid. Kortom, groen houdt steden leefbaar en vitaal. Groen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving, zoals het opvangen van piekbuien, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het voorkomen van hittestress.

Groenvoorzieningen hebben niet alleen voordelen voor de mens, maar ook voor het milieu. Groen zuivert namelijk de lucht, zorgt voor waterberging bij extreme buien en geeft verkoeling bij hittestress. Ook biedt de stad door voldoende en diverse groeiplaatsen meer kansen voor biodiversiteit, wat een wisselwerking heeft met de kwaliteit van de flora en fauna. Groen is een onuitputtelijke bron en een sleutel voor klimaatoplossingen.

 

Om meer groenvoorzieningen te kunnen realiseren is het Handboek Boomgroeiplaatsen ontwikkeld. Middels dit handboek kunt u de meest ideale boomgroeiplaatsen creëren voor uw bomen. Er wordt gekeken naar hoe een keuze tot stand kan worden gebracht voor een bepaalde boomgroeiplaats per toepassing, door gebruik te maken van de juiste producten die specifiek ontwikkeld zijn voor de situatie, maar ook naar de wijze van verwerking om zodoende te allen tijde de meest optimale omstandigheden te creëren voor de boom.

“Wanneer u meer informatie wilt betreffende het berekenen van de aantal kratten die nodig zijn voor uw project. Onze adviseurs staan u graag te woord.”